SÖK TILLSTÅND

Om du redan har ställt ut säckar på gatan utan tillstånd, gå istället in på Beställ hämtning. Det går inte att söka tillstånd i efterhand.

NÄR BEHÖVER JAG TILLSTÅND?

Om du ska placera säcken på offentlig plats måste du först söka tillstånd hos Polisen.

Exempel på offentlig plats är gatan, trottoaren, torget och parken. Även förgårdsmark som ligger mellan en fastighet och en gång- eller körbana räknas som offentlig plats.

NÄR BEHÖVER JAG INTE TILLSTÅND?

Om du placerar säcken på din villatomt eller innergård i väntan på hämtning. Hör först om det är okej med fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningens styrelse.

Tänk på att fordonen som hämtar säcken måste kunna köra in till säcken.

VEM SKA SÖKA?

Den som beställer renoveringen är ansvarig och ska ansöka om tillståndet. Om du renoverar din egen lägenhet eller lokal är det du som är ansvarig. Ansvarigs namn och telefonnummer ska finnas väl synligt på säcken.
HUR SÖKER JAG TILLSTÅND?

Använd blanketten "Ansökan tillstånd ordningslagen" på Polisen webbplats.

Exempel på ifylld blankett med instruktioner. Betala den adminstrativa avgiften innan du skickar in blanketten. Bifoga kvittot tillsammans med ansökan.

Ansök i god tid. Senast en vecka innan du vill att tillståndet ska börja gälla ska din ansökan kommit in till Polisen.

AVGIFTER

Polisen tar ut en administrationsavgift när du ansöker om tillstånd för att använda offentlig mark för eget bruk. Stockholms stad tar ut en avgift för användandet av den offentliga platsen.

Läs mer om avgifter på Stockholms stads webbplats.
TÄNK PÅ

Materialet ska hanteras så att förbipasserande inte kan skadas. Om reglerna inte följs kan du rapporteras för brott mot ordningslagen 3:1 (Olaga upplag) vilket alltid medför böter.

Välj gärna en säck som går att stänga. Det minskar risken för att materialet åker ut på gatan och att andra slänger skräp i säcken.

Ska du renovera under en längre period och behöver flera säckar – beställ hämtning av säckarna allt eftersom de fylls.

Du kan läsa mer om vad som gäller för storsäckar på offentlig mark på Stockholms stads webbplats.